جذب دانشجو پژوهشگر حقوق (بهمن ۱۴۰۱)


مهلت ثبت نام در فراخوان جذب دانشجو در پژوهشکده به پایان رسید.


.:: فعالیت پژوهشگران به صورت حضوری در محل پژوهشکده و در سایت ویکی حقوق خواهد بود ::.


مصوبه هیات امنا مبنی بر میزان حق پژوهانه دانشجویی در سال ۱۴۰۱


مقطع تحصیلی

میزان حق پژوهانه در ساعت

کیفیت کار “الف”

کیفیت کار “ب”

کیفیت کار “ج”

فارغ التحصیلان کارشناسی

۱۶۰۰۰ تومان

۱۵۰۰۰ تومان

۱۴۰۰۰ تومان

دانشجویان ارشد

۱۸۰۰۰ تومان

۱۶۵۰۰ تومان

۱۵۰۰۰ تومان

دانشجویان دکتری

۲۰۰۰۰ تومان

۱۸۵۰۰ تومان

۱۷۰۰۰ تومان