فرآیندهای نگارش مقاله


نگارش مقالات در دو فاز گزینش و نگارش انجام می شود که در ذیل نمودار گردش فرآیند هر فاز را به تفکیک ملاحظه می کنید:

فاز اول؛

فاز 1: گزینش

جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید

 

فاز دوم؛

 

فاز 2:نگارش

جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

 

جهت دانلود فایل فرآیندهای نگارش در قالب PDF اینجا کلیک کنید.