فراخوان همکاری در نگارش کتاب پژوهشی «حقوق و فناوری»جهت مشاهده محورهای موضوعی فراخوان و همچنین اسامی اعضای کمیته علمی اینجا را کلیک نمایید.


فایل های مورد نیاز

حقوق و فناوری