جذب دانشجو پژوهشگر غیر حضوری حقوق
مهلت ثبت نام در فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر غیر حضوری حقوق در پژوهشکده به پایان رسید.


.:: فعالیت پژوهشگران به صورت غیر حضوری و در سایت ویکی حقوق خواهد بود ::.


مصوبه هیات امنا مبنی بر میزان حق پژوهانه دانشجویی در سال ۱۴۰۱


میزان حق پژوهانه در ساعت

مقطع تحصیلی

کیفیت کار “ج”

کیفیت کار “ب”

کیفیت کار “الف”

۱۵۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ تومان

۱۷۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد

۱۴۰۰۰ تومان

۱۵۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ تومان

کارشناسی