فراخوان جذب نویسنده مقالات دانشنامه های حقوقی

۱۳۹۵/۰۶/۰۳
ف
ف

به این وسیله از کلیه دارندگان مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و معادل حوزوی آنها در تمامی گرایشهای رشته حقوق واجد شرایط و توانمند برای تهیه و تنظیم مقالات علمی دانشنامه ای دعوت می‌شود تا در صورت تمایل به همکاری با مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه در زمینه تدوین مقالات دانشنامه های حقوقی به سایت این مرکز به نشانی www.lawpedia.ir مراجعه نموده و فرم درخواست همکاری را از طریق سایت تکمیل و ارسال نمایند.

بدیهی است پس از بررسی های لازم و به منظور انجام مصاحبه علمی از طریق تلفن‌های اعلام شده تماس گرفته خواهد شد.

ضمناً برای آشنایی بیشتر با این مرکز پژوهشی به بخش معرفی مرکز در سایت مذکور مراجعه فرمایید.

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

مطالب مرتبط