گزارش تصویری بازدید وزیر دادگستری از پژوهشکده حقوق و قانون ایران


سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، به همراه هیات همراه از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کردند. در این جلسه گزارشی از عملکرد پژوهشکده ارائه و طرفین درباره زمینه های همکاری بحث و گفتگو کردند.