اولین جلسه بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه برگزار شد.


اولین جلسه بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با حضور نمایندگان سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه و مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

در این جلسه که در مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد، آقای غزالی، از طرف سازمان ثبت احوال کشور و آقای کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و آقایان درویش‌زاده و نوری و نبوی و سرکار خانم فراهانی از طرف مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه حضور داشتند.

در این جلسه گزارش روش شناسی و پیشرفت پروژه اصلاح قانون ثبت احوال که توسط مرکز پژوهشی انجام شده است به‌صورت خلاصه و ارائه چند مصداق از راهبرد‌ها و روش شناسی‌ها و روش انجام کار ارائه شد و سپس گزارش روش انجام و روش شناسی کار انجام شده توسط قوه قضاییه و پیشنهادات اصلاحی لایحه قوه قضاییه در خصوص ماده ۱۶ و ۱۷و ۱۸ مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

پایان خبر