سومین جلسه بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه برگزار شد.


سومین جلسه بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در مورخ ۹ مردادماه ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه و مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد.

در این جلسه که در محل ساختمان روزنامه رسمی کشور برگزار شد، آقایان کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و کاظم پور، مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه و معظم و عاملی از طرف سازمان ثبت احوال کشور و درویش‌زاده و نوری و نبوی و سرکار خانم فراهانی از طرف مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه حضور داشتند.

در این جلسه پیشنهادات اصلاحی لایحه قوه قضاییه در خصوص مواد ۱۰ و۱۸ و ۲۶و ۲۸و ۳۱ و ۳۲و ۳۸ و۴۰ تبصره آن و ماده ۴۷ از قانون ثبت احوال مورد بحث،گفتگو و بررسی قرار گرفت.

پایان خبر