چهارمین جلسه بررسی لایحه قوه قضائیه برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۵/۱۴
ف
ف

سومین جلسه بررسی لایحه قوه قضائیه مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان قانونی قوه قضائیه،سازمان ثبت احوال کشور و مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد.

در این جلسه که در محل مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد، آقایان کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و کاظم پور مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه و معظم و عاملی از طرف سازمان ثبت احوال کشور و درویش‌زاده و نوری و نبوی و خانم فراهانی از طرف مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه حضور داشتند.

که براساس دستور جلسه به بررسی پیشنهادات اصلاحی لایحه قوه قضاییه در خصوص بخش کیفری قانون ثبت احوال و مواد ۵۴و۵۵و۵۶و۵۷و۵۸و۶۰و۶و۶۲و۶۳ پیشنهادی لایحه قوه قضاییه و بحث و گفتگوی کارشناسی پرداخته شد.

پایان خبر

مطالب مرتبط