همایش ملی تجلیل از مقام علمی دکتر جعفری لنگرودی


به استحضار همراهان گرانقدر می رساند،انجمن حقوق شناسی در طول مدت فعالیت خود، همواره تجلیل و تکریم از استادان و اندیشمندان جامعه بزرگ حقوقی کشور را در دستورکار و اولویت خود قرارداده و با همکاری و مشارکت دیگر نهادهای علمی به برگزاری مراسم نکوداشت این گروه از خدمتگزاران به فرهنگ و تمدن ایران زمین اهتمام ورزیده است.
در راستای این مسیر ، اینک به همت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه، توفیق یافته ایم تا مراسم تجلیل از مقام علمی استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی را برنامه ریزی و به یاری همه شما عزیزان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸برگزار نماییم.
در این مراسم که با مشارکت دیگر نهادهای مطرح علمی، حقوقی، فرهنگی، حوزوی و دانشگاهی و در قالب «همایش ملی» برگزار خواهد شد، از بیش از هفتاد سال خدمات علمی استاد لنگرودی تجلیل به عمل خواهد آمد.
اطلاعات بیشتر در خصوص محورهای همایش، نحوه دریافت مقالات، چگونگی مشارکت نهادهای علمی ، صنفی و حقوقی کشور و زمان دقیق و مکان برگزاری مراسم متعاقباً به استحضار خواهد رسید.
با برترین احترام ها

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه – انجمن حقوق شناسی