ماده واحده دو فوریتی شناسایی و طراحی شغل دستیار وکیل با هدف کارآفرینی فارغ التحصیلان حقوق


بیان مسأله

کارآفرینی یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم است. حجم عظیم تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع قانون گذاری و اجرایی برای رفع موانع تولید و اشتغال و ظرفیتهای قانونی متعدی، که در این خصوص وجود دارد، امری مسلم و نیاز به شناسایی ایده های کارآفرین را نشان میدهد.
یکی از زمینه های پر تقاضا برای اشتغال و کارآفرینی مربوط به فارغ التحصیلان حقوق و حتی سایر رشته های کارشناسی است. تعارضات موجود میان نهادهای مدنی و مراجع دولتی و عدم توافق هایی که در خصوص «اصل وجود آزمون وکالت» و یا محدودیت نصاب و «ظرفیت پذیرش وکیل»  وجود دارد و راه اندازی کمپین های انتقادی و اعتراضی علیه نهاد آزمون وکالت و… همگی نشان از ضرورت توجه به کارآفرینی برای
فارغ التحصیلان حقوق دارد. رقابت میان کاندیداهای هیأت مدیره کانونهای وکلا و نگاه به شعارهای مطرح شده از سوی آنها و موضع گیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی تماماً حاکی از ضرورت توجه و برنامه ریزی برای نیاز موجود و مسلم و واقعی برای «اشتغال فارغ التحصیلان حقوقی» است. ویژگی تعلق ریاست محترم جمهور به جمعیت حقوقی کشور و حقوق دان بودن ایشان نیز مزید بر علت بوده و اهمیت توجه به این موضوع را دو چندان میکند. در این راستا مسأله ای که باید به آن پاسخی دقیق و سنجش گرانه داد آن است که برای کارآفرینی فارغ التحصیلان حقوق به طور خاص و کارشناسان سایر رشته ها به طور عام چه اقدامی میتوانیم انجام دهیم؟ و چگونه میتوانیم دغدغه ها و نگرانی های جامعه و نهادهای مستقل مدنی و مراجع صنفی و نمایندگان جامعه مدنیرا مورد توجه قرار دهیم؟ و چگونه به نیازها و واقعیتهای موجود و فشار ناشی از تقاضای موجود که مجلس شورای اسلامی و مراجع دولتی را درگیر کرده است پاسخ دهیم؟ در این پژوهش تلاش شده است با شناخت دقیق از واقعیتهای موجود به این مسأله پاسخ داده شود.

دانلود ضمیمه