گزارش پژوهشی طراحی شاخصهای نوین عملکردی قوه قضائیه


حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سالم و احترام؛

نظر به اینکه حسب الامر جنابعالی و رویه رایج، قرائت گزارش عملکرد قوه قضائیه در حضور رؤسای سه قوه به اینجانب محول شده است و با هدف اطلاع رسانی هر چه دقیق تر و اثربخش تر از فعالیتهای جهادگونه آن قوه محترم، تقاضا دارد به تمامی معاونت ها و سازمان های تابعه دستور فرمایید که با رعایت ضوابط ذیل الذکر نسبت به ارائه گزارش عملکرد به دفتر اینجانب اقدام فرمایند.

۱ -ارسال گزارش حداکثر تا تاریخ دهم خرداد ماه سال جاری انجام شود.
۲ -گزارشهای ارسالی در دو قسمت چکیده و تفصیلی تنظیم شود تا امکان خلاصه سازی آن با توجه به ضیق وقت قرائت گزارش فراهم باشد.
۳ -شاخصهای نوین عملکردی که دارای مبنای قانونی بوده و تکلیف یا ظرفیت قانونی برای اطلاع رسانی از آنها وجود دارد در اولویت باشد.
۴ -اهم این شاخصهای عملکردی جدید به شرح جدول زیر است.

سیدعلیرضا آوایی
وزیر دادگستری

 

دانلود ضمیمه