سومین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی حوزه حقوق ثبت احوال برگزار شد.


سومین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی حوزه حقوق ثبت احوال مورخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۷ در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

این کارگاه مقاله نویسی با حضور  محمد درویش زاده دبیر شورای پژوهشی پژوهشکده و عضو هیات امنا مرکز و سرکار خانم دکتر فراهانی عضو هیات موسس پژوهشکده و پژوهشگران این پژوهشکده برگزار شد.

در سومین کارگاه مقاله نویسی مقالات آزمایشی تدوین شده در خصوص ثبت احوال ارائه و بررسی شد.

پایان خبر