جلسه ارزیابی اصلاح موادی از قانون ثبت احوال با حضور استاد دکتر سید حسین صفایی تشکیل شد.


لایحه اصلاح موادی از قانون ثبت احوال توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران و به سفارش سازمان ثبت احوال کشور تدوین شد.

این لایحه پس از طی مراحل طولانی و با روش شناسی و متدولوژی پژوهشی کاملاً تخصصی توسط مرکز مذکور تدوین شد .

در این جلسه پیشنهادها و اصلاحات آقای دکتر سید حسین صفایی استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی ثبت احوال قرائت و بررسی و مورد استفاده قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور استاد دکتر صفایی در مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه تشکیل شد، آقایان: پورمنتی، معاون محترم سابق حقوقی سازمان ثبت احوال، مهندس غزالی، رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال و ناظر پروژه پروهشی، دکتر عاملی، معاون محترم مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال، درویش زاده، رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه دکتر نوری، و سرکار خانم فراهانی، نمایندگان مرکز پژوهشی مذکور حضور داشتند.