کتابشناسی اخلاق حرفه ای و استانداردهای وکالت


اولین ویراست کتابشناسی اخلاق حرفه ای و استانداردهای وکالت توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران علامه در اسفند ماه ۱۳۹۷ مورد پژوهش و تدوین قرار گرفت.
حاصل این پژوهش علاوه بر طی مراحل چاپ و انتشار عمومی از طریق وبگاه این مرکز و لینک ذیل جهت استفاده مخاطبان حقوقی فعلا به صورت رایگان در دسترس قرار می گیرد.

دانلود رایگان ویراست اول کتابشناسی اخلاق حرفه ای و استاندارهای وکالت

واحد فراهم آوری منابع مرکز پژوهشی آماده تهیه و در دسترس قرار دادن منابع موجود در این کتابشناسی می‌باشد.

شماره های تماس با واحد فراهم آوری:

۰۲۱۶۳۸۷۷۱۰۱