چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی تجلیل از دکتر جعفری لنگرودی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.


چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی تجلیل از دکتر جعفری لنگرودی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران توسط آیت الله دکتر محقق داماد آغاز شد. سپس دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر سید حسین صفایی ضمن تشکر از اساتید حاضر در جلسه در ارتباط با مقالات رسیده و نحوه داوری آنها توضیحاتی ارائه کردند و سپس جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و محمد درویش زاده از روند اجرایی برنامه گزارش ارائه دادند. از جمله اشاره شد که همایش با مشارکت ۲۵ دانشگاه و پژوهشکده و انجمن علمی اجرا می شود و در پایگاه استنادی علوم اسلامی ISC نمایه می شود. آمار مقالات پذیرفته شده جمعا ۸۷ مقاله در قریب ۱۶۴۸ صفحه اعلام شد که ۲۳ مقاله دیگر نیز در چرخه داوری و اصلاح است. و در ادامه مصوبات همایش به تصویب رسید.

حاضرین در جلسه : آیت الله محقق داماد، دکتر سیدحسین صفایی (دبیرعلمی همایش)، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی (دبیر شورای سیاستگذاری همایش)، محمد درویش زاده (دبیر اجرایی همایش)، دکتر محسن محبی، دکتر تهمورث بشیریه، جعفر پوربدخشان، دکتر سیدحسن امین، دکتر جواد کاشانی، دکتر محمدجواد شریعت باقری، حسین ساکت،  دکتر هما داودی، دکتر فهیمه ملک زاده، علیرضا گنج دانش، دکتر محمدباقر پارساپور، دکتر مهدی رشوند، نوذری، دکتر عباسعلی دارویی