پژوهشکده حقوق و قانون ایران موفق به کسب عنوان شرکت دانش بنیان شد.


به گزارش خبرگزاری انتخابپژوهشکده حقوق و قانون ایران علامه توسط کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان به عنوان شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شد. این کمیسیون در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مستقر است. تا قبل از این مرکز پژوهشی، هیچ موسسه حقوقی موفق به اخذ این رتبه نشده بود.
این مرکز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از سوی کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان به عنوان شرکت تولیدی نوع دو مورد تایید قرار گرفت. شایان ذکر است قبلا مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه پس از حدود ۴ سال فعالیت در سال ۱۳۹۴ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناروی دریافت کرده بود .

این پژوهشکده در این مدت دستاوردهای پژوهشی منحصر به فردی داشته: طراحی، تولید و تدوین بزرگترین زیرساخت پژوهشی در حوزه حقوق داخلی بیش از ۲ میلیون فیش تحقیقاتی با قابلیت انجام فرایندهای پژوهش و تشکیل بزرگترین و منحصر به فردترین مجموعه فیشهای تحقیقاتی در حوزه حقوق.

انجام پروژه های پژوهشی متعدد و متنوع در حوزه حقوق داخلی با استفاده از زیرساخت پژوهشی ایجاد شده در مرکز شامل:

  1. انجام تعداد حدود ۳۰ پروژه پژوهشی به سفارش وزارت دادگستری برای وزارت مذکور.
  2. بازنگری قانون ثبت احوال و انجام ۴ پروژه پژوهشی برای سازمان ثبت احوال کشور پس از اخذ مجوز شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم و تحقیقات (عتف) .
  3. انجام پژوهشی با عنوان رهیافت حقوقی تاریخی بر حقوق های نامتعارف و پیشنهاد ماده واحده دو فوریتی برمبنای دکترین منع ذینفعی در موقعیت امانی و ارائه به دستیار ویژه رئیس جمهور در سال ۱۳۹۵ و ده‌ها عنوان پژوهش حقوقی دیگر از جمله دستاوردهای این مرکز است.