شماره دهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


شماره دهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. نشریه مزبور با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات شماره دهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

مسئله توارث در فرزندخواندگی در حقوق انگلیس و امریکا با نگاهی به حقوق ایران
زهره افشار قوچانی

ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی
امید توکلی کیا

وصف خودبه‌خود تصفیه‌شوندگی در گستره اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و رویه تجاری بین‌المللی)
مجید حسین زاده؛ مجتبی محمدی

هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا-بررسی تطبیقی تفاسیر جدید
منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس

حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)
سیدمصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده

تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
عباس میرشکاری؛ محمد ارضی