انتشارات داد و دانش به عضویت انجمن ناشران دانشگاهی ایران درآمد.


 انتشارات داد و دانش به مدیرمسئولی محمد درویش زاده در سال ۱۳۸۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت گرفته و تاکنون حدود ۷۰ عنوان کتاب منتشر کرده است. زمینه اصلی فعالیت این موسسه انتشار کتاب حقوقی است به دنبال درخواست عضویت انتشارات داد و دانش از انجمن ناشران دانشگاهی انجمن مذکور با تقاضای انتشارات موافقت نموده و بدین ترتیب این انتشارات به عضویت انجمن ناشران دانشگاهی درآمده انتشارات مذکور دارای وبگاهی به نشانی http://dadodanesh.com/ است که مشخصات کتب منتشر شده خود را در این وبگاه برای اطلاع علاقه‌مندان قرار داده است. این انتشارات یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشکده حقوق و قانون ایران است.