گزارش تصویری سومین جلسه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی با حضور سید علیرضا آوایی


گروه پژوهشی ارزیابی تأثیرات اجتماعی قوانین وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران تدوین پروژه پژوهشی «تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را در دستور کار خود قرار داد. در این تحقیق مصاحبه با وزرای دادگستری پس از انقلاب اسلامی و صاحب نظران و متخصصان و صاحبان تألیف مرتبط با اصل ۱۶۰ ق.اساسی به عنوان یکی از روش‌های جمع آوری اطلاعات پیش بینی شده است، در این تحقیق ضمن دعوت از آقای سید علیرضا آوایی، وزیر سابق دادگستری در دولت دوازدهم مصاحبه ای در ۱۵شهریور ماه سال جاری انجام شد.