جلسه سوم پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی با حضور آقای سید علیرضا آوایی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۶/۱۵
ف
ف

گروه پژوهشی ارزیابی تأثیرات اجتماعی قوانین وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران تدوین پروژه پژوهشی «تجربه زیسته اصل ۱۶۰ ق.ا.ج.ا.ا» را در دستور کار خود قرار داد. برای تدوین این پروژه پژوهشی تیم پژوهشی مرکب از آقایان: دکتر محمدمهدی انجم شعاع، جعفر پوربدخشان، محمد درویش زاده و خانم رقیه فراهانی با مدیریت دکتر محمدوزین کریمیان تشکیل شد. در اجرای این پژوهش تاکنون دو جلسه تشکیل و طرح تحقیق پروژه مزبور تدوین و نهایی شده است. اصل ۱۶۰ ق.ا.ج.ا.ا وظایف و مسئلویت‌های وزیر دادگستری را تبیین کرده است. در این تحقیق مصاحبه با وزرای دادگستری پس از انقلاب اسلامی و صاحب نظران و متخصصان و صاحبان تألیف مرتبط با اصل ۱۶۰ ق.اساسی به عنوان یکی از روش‌های جمع آوری اطلاعات پیش بینی شده است، در این تحقیق ضمن دعوت از آقای سید علیرضا آوایی، وزیر سابق دادگستری در دولت دوازدهم مصاحبه ای دو ساعته را در ۱۵شهریور ماه سال جاری انجام شد. در این جلسه مصاحبه که با حضور اعضای تیم پژوهشی انجام شد، ابتدا ضمن معرفی پروژه و اارئه توضیحات توسط مدیر پروژه دکتر محمدوزین کریمیان، از آقای سیدعلیرضا آوایی به عنوان یکی از وزرای دادگستری جمهوری اسلامی تقاضا شد که توضیحات خود را بر اساس سؤالات تدوین شده توسط تیم پژوهشی ارائه نمایند. ایشان با صبر و حوصله ای مثال زدنی به سوالات تیم پژوهشی پاسخ دادند. برخی از سؤالات مطرح شده به شرح زیر است.

۱- در زمان شما اصل ۱۶۰ چه مصادیقی را پدید آورد؟

۲- در زمان شما مصادیق اصل ۱۶۰ چه مسائل و چالش‌هایی را پدید آورده است؟

این مصاحبه در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت.

مطالب مرتبط