شماره یازدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


فهرست مقالات منتشر شده در شماره یازدهم (تابستان ۱۴۰۰) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

تأملاتی پیرامون فرض حکمت قانون‌گذار (سرمقاله)
سید حسین صفائی؛ محمدجواد شریعت باقری

رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا
حمیدرضا بهروزی زاد

جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)
ناصر سراج

تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)
شهرام سلامی؛ محمد مظهری

اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه
حسن محسنی؛ هادی ملک تبار فیروزجائی

مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک
مصطفی محمودی هرندی

تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
حسین مهرپور؛ محمدجواد درویش زاده