رونمایی از آثار پژوهشی حقوق ثبت احوال و تقدیر از پژوهشکده حقوق و قانون ایران


مراسم رونمایی از آثار پژوهشی حقوق ثبت احوال با حضور رئیس و معاونین مشاورین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت احوال کشور و رئیس پژوهشکده حقوق قانون ایران در محل جلسات رئیس سازمان ثبت احوال برگزار شد در این جلسه از پنج کتاب نیازسنجی پژوهشی بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال، روش شناسی بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال،مآخذ شناسی حقوق ثبت احوال، قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی و دانشنامه حقوق ثبت احوال که به سفارش سازمان ثبت احوال کشور و توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران تدوین شده بود رونمایی شد.
در این جلسه ابتدا رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور ضمن خیر مقدم به حاضران گزارش کوتاهی از اجرای پروژه‌های پژوهشی انجام شده توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران پرداخت و پس از آن به ریاست سازمان ثبت احوال کشور ضمن تشکر از دست اندرکاران این پروژه به تبیین ضرورت و اهمیت انجام این پروژه ها پرداختند در ادامه محمد درویش زاده رئیس پژوهشکده حقوق قانون ایران به تبیین اهمیت و کارکرد دانشنامه حقوق ثبت احوال پرداخت در این سخنرانی پژوهش تیمی همراه با مشارکت کارکنان توسعه دایره لغات سازمانی تقویت و تثبیت حافظه سازمانی مستندسازی دانش سازمانی و تعیین جغرافیا و ترسیم مرزهای دانش سازمانی را از جمله مهمترین کارکردهای دانشنامه حقوق ثبت احوال دانست.

به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، حمید درخشان نیا با بیان اینکه این اولین باری است که سازمان یک مساله پژوهشی با این اهمیت را به این شکل از طریق تیم تحقیقاتی حرفه ای در مجموعه ای کاملاً علمی و حقوقی با کمترین هزینه ممکن که در قبال کار انجام شده بسیار ناچیز است، از طریق برون سپاری به انجام رسانده است. اینکار پایه ای مناسب و سنگ بنای خوب و مبارک برای مطالعات بیشتر و تکمیلی است تاکید کرد: قطعاً آیندگان این کار را با شیوه کاملتری دنبال خواهند کرد.

وی در پایان مراسم ضمن تشکر مجدد از عوامل اجرایی و دست اندرکاران تهیه آثار بویژه همکاران در مرکز آموزش و پژوهش به نمایندگی از تیم اجرایی پروژه از درویش زاده تقدیر  و از آثار رونمایی کرد.