جلسه ششم پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی با حضور دکتر غلامحسین الهام در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.


دکتر غلامحسین الهام از چالش های اصل ۱۶۰ قانون اساسی می‌گوید: دکتر الهام وزیر دادگستری دولت محمود احمدی نژاد از بهمن ماه ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۸ بود. به همین جهت به عنوان یکی از وزرای دادگستری برای استفاده از تجارب وی در دوران وزارتش در پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی دعوت شد.
این پروژه پژوهشی توسط گروه پژوهشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی قوانین وابسته پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است اعضای تیم پژوهشی این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از تجارب صاحبنظران و وزرای دادگستری جلسات متعددی را ترتیب داده اند. دعوت دکتر الهام به عنوان سومین وزیر دادگستری مورد مصاحبه در این راستا صورت گرفت. قبل از ایشان آقای سید علیرضا آوایی و حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل شوشتری به همراه غلامحسین واحدی معاون خود پاسخگوی سوالات تیم پژوهشی این پروژه بودند‌ دکتر الهام در روز سه شنبه ساعت ۱۳ به همراه معاون وقت خود آقای عبدالعلی میرکوهی در محل پژوهشکده حضور یافت و از تجارب خوددر دوران وزارتش گفته وی در ادامه به سوالات تیم پژوهشی پاسخ داد.