کتاب شرح قانون مدنی فرانسه (اصلاحات ۲۰۱۶) منتشر شد.

۱۴۰۰/۱۱/۲۴
ف
ف

کتاب شرح قانون مدنی فرانسه (اصلاحات ۲۰۱۶) به قلم دکتر سیامک پاکباز و با دیباچه استاد سید حسین صفایی توسط انتشارات میزان در ۸۱۶ صفحه منتشر شد. قانون مدنی فرانسه سرانجام پس از دو قرن، دستخوش تغییرات اساسی شد. این تغییرات بالطبع برای حقوقدانان و پژوهشگران ایرانی دارای اهمیت ویژه ای است چرا که قانون مدنی ایران نیز از همان کد ناپلئونی اقتباس شده که هم اکنون متحول گردیده است.

کتاب حاضر، ترجمه بخشی از مواد قانون مدنی فرانسه موسوم به اصلاحات ۲۰۱۶ است. مترجم علاوه بر ترجمه مواد، شرحی بر هر ماده نوشته است که شامل تطبیق با قانون مدنی قدیم فرانسه، حقوق ایران، اسناد بین المللی شامل PECL, CISG, UPICC, DCFR و حقوق برخی دیگر از کشورها همچون آلمان و مصر می‌باشد.
در کتاب شرح قانون مدنی فرانسه که تحت حمایت و مساعدت های راهبردی پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه و همچنین توسط دو تن از اساتید بزرگ حقوق ایران، حضرت استاد دکتر سید حسین صفایی و دکتر نجات الله ابراهیمیان ارزیابی و تصحیح گردیده، از بیش از پانصد منبع فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی استفاده شده است.

مطالب مرتبط