مصاحبه علمی داوطلبان جذب دانشجو پژوهشگر گرایش حقوق عمومی برگزار شد.


مصاحبه علمی داوطلبان فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر گرایش حقوق عمومی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.در این فراخوان، پس از ارزیابی سوابق آموزشی و رزومه پژوهشی دانشجویان ثبت نام کرده در فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر گرایش حقوق عمومی، پژوهشگران منتخب به مصاحبه دعوت شدند.

این مصاحبه در روز چهارشنبه، هشتم تیر ماه با حضور استادان ارجمند جناب آقایان دکتر محمد جواد جاوید (استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، دکتر ولی رستمی (استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران) ، دکتر محمد جلالی (استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر سید صدرالدین صدری (معاون پیشین سازمان اداری و استخدامی کشور) و محمد درویش زاده (رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران) برگزار گردید.

جهت مشاهده گزارش تصویری این مصاحبه اینجا را کلیک نمایید.