نخستین جلسه‌ شورای سیاست‌گذاری مراسم بزرگداشت مرحوم استاد محمود شهابی برگزار شد.


نخستین جلسه‌ شورای سیاست‌گذاری مراسم بزرگداشت مرحوم استاد محمود شهابی خراسانی با حضور آقایان (به ترتیب الفبای نام خانوادگی) غلامرضا امیرخانی، تهمورث بشیریه، مهدی جوادی، کاظم خطیبی، محمد درویش‌زاده، محمدحسین ساکت، منصور شهابی (به صورت مجازی)، محمدرضا نوراللهیان در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار گردید. برگزارکنندگان این مراسم – که برای تجلیل و معرفی آثار، نظرات و مقام علمی استاد شهابی برگزار می‌شود – پژوهشکده‌ حقوق و قانون ایران و انجمن حقوق‌شناسی خواهد بود.
در این جلسه، پیرامون اعضای شورای علمی و اجرایی این مراسم و همچنین شیوه‌ی گردآوری مقالات اهدایی، مذاکراتی به عمل آمد. چاپ آثار به جا مانده اما چاپ‌نشده‌ی استاد محمود شهابی نیز موضوع دیگری بود که اعضای شورای سیاست‌گذاری درباره‌ی آن بحث و تبادل نظر کردند