گزارش تصویری مصاحبه علمی داوطلبان جذب دانشجو پژوهشگر حقوق عمومی


مصاحبه علمی داوطلبان فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر گرایش حقوق عمومی روز چهارشنبه، هشتم تیر ماه در پژوهشکده حقوق و قانون ایران با حضور استادان ارجمند جناب آقایان دکتر محمد جواد جاوید (استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، دکتر ولی رستمی (استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران) ، دکتر محمد جلالی (استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر سید صدرالدین صدری (معاون پیشین سازمان اداری و استخدامی کشور) و محمد درویش زاده (رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران) برگزار گردید.