نقد و تحلیل کتاب “در جستجوی حقوق ایرانی” برگزار می شود.


پژوهشکده حقوق و قانون ایران کرسی علمی ترویجی “نقد و تحلیل کتاب در جستجوی حقوق ایرانی” را برگزار می‌کند.

ارائه کننده:
علیرضا غریب دوست
مولف کتاب و پژوهشگر حقوق ایرانی

مدیر جلسه:
تهمورث بشیریه
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

ناقدین:
۱. حسن محسنی
دانشیار دانشگاه تهران
۲. محمد وزین کریمیان
دانشیار دانشگاه علوم قضابی

زمان: دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۴ الی ۱۷

مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

با توجه به محدود بودن ظرفیت، افرادی که تمایل به حضور در جلسه را دارند، لطفا از طریق شماره تماس ۶۳۸۷۷ (داخلی ۷) نسبت به رزرو صندلی اقدام نمایند.