فایل صوتی اجلاسیه کرسی علمی ترویجی »نقد و تحلیل کتاب در جستجوی حقوق ایرانی»


اجلاسیه کرسی علمی ترویجی «نقد و تحلیل کتاب در جستجوی حقوق ایرانی» در روز دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱، در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد. در این کرسی که با مدیریت دکتر تهمورث بشیریه (عضو هیات علمی دانشگاه علامه) برگزار شد، پس از ارائه جناب آقای علیرضا غریب دوست (مولف کتاب در جستجوی حقوق ایرانی)، ناقدین مدعو، دکتر محمد وزین کریمیان (دانشیار دانشگاه علوم قضایی) و دکتر حسن محسنی (دانشیار دانشگاه تهران) به نقد و بررسی کتاب پرداختند. فایل صوتی این کرسی را هم اکنون می‌توانید از سایت پژوهشکده دانلود کنید.

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم