شماره نخست دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شد.


شماره نخست (بهار و تابستان ۱۴۰۱) دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. نشریه مزبور با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات این شماره دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

سخن سردبیر
محمد جواد شریعت باقری

کارکرد توسعه‌سنجی و توسعه‌سازی در رأی قضایی
محمد درویش زاده

شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان‌عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی
بهرام بهرامی

گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی
محمد مهدی توکلی

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)
امید توکلی کیا

نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته
محمد رضا خسروی

بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن
رقیه فراهانی

یادداشتی بر رأی شماره‌های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی)
محمد وزین کریمیان

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)
حمید گوینده

مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور)
حسن محسنی؛ محمد والایی؛ نیلوفر طاهری لسکوکلایه

«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
سید عباس موسوی

صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)
سیدفاضل نوری