فصلنامه دانشنامه های حقوقی در isc نمایه شد.


فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، سردبیری استاد سید حسین صفایی و مدیرمسئولی محمد درویش زاده ر پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شد.

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیئت تحریریه این نشریه (بر اسا حروف الفبا) عبارتند از:

 • محمد آشوری
 • محمد علی اردبیلی
 • گودرز افتخار جهرمی
 • محمد جواد جاوید
 • محمد مهدی الشریف
 • محمد جعفر حبیب زاده
 • سعید حبیبا
 • محمد درویش زاده
 • محمد راسخ
 • حبیب‌اله رحیمی
 • محمد جواد شریعت باقری
 • عباس شیخ الاسلامی
 • سید حسین صفایی
 • اصغر عربیان
 • عباس کریمی
 • حمید گوینده
 • محسن محبی
 • سید مصطفی محقق داماد
 • حسین مهرپور
 • علی مهاجری

امتیار

یادآور می‌شود که نشریات نمایه شده در isc دارای امتیاز پژوهشی، امتیاز ارتقای رتبه هیات علمی و امتیاز دفاع پایان نامه و رساله است.