عبور ویکی حقوق از مرز ۵۰۰۰ مقاله


به گزارش انتخاب: پس از در دسترس قرار گرفتن نسخه آزمایشی دانشنامه آنلاین و تخصصی ویکی حقوق در اینترنت و همزمان با آغاز پروژه دانشماده نگاری قوانین حقوق عمومی، مقالات این دانشنامه از مرز ۵۰۰۰ عنوان عبور کرد.

ویکی حقوق به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ و با دانشماده نگاری مواد قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی آغاز کرد. پس از نگارش بخشی از این مواد، پروژه قانون تجارت را نیز شروع کرد. این پژوهشکده پس از به پایان رساندن دانشماده نگاریِ قوانینِ مادرِ حقوق خصوصی،  به منظور نگارش مقالات حقوق جزا، پژوهشگران متخصص این رشته را طی مصاحبات علمی، جذب و نگارش مقالات قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات و قانون آیین دارسی کیفری را شروع کرد. در همین زمان نیز ویراستاری علمی و ادبی تمامی مقالاتی که تا آن زمان توسط پژوهشگران پژوهشکده حقوق نوشته شده بود توسط تیم نظارت ویکی حقوق در دو رشته حقوق خصوصی و حقوق جزا آغاز شد. تیم نظارت علاوه بر ویراستاری، بر روان سازی و استاندار سازی مقالات نوشته شده نیز متمرکز بودند. در ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱ نیز با به پایان رسیدن این دو پروژه پس از دو سال، پروژه دانشماده نگاری قوانین حقوق عمومی نیز آغاز شد.

برای نگارش مقالات ویکی حقوق از نرم افزار اختصاصی پژوهشکده حقوق و قانون ایران استفاده شد. در این نرم افزار بیش از شصت هزار منبع حقوقی اعم از کتاب، پایان نامه‌، رساله و مقاله وجود دارد. دسترسی به حدود دو میلیون فیش تحقیقاتی که توسط پژوهشگران پزوهشکده حقوق در طول چندین سال پژوهش آماده شده نیز بخش دیگری از این نرم افزار است. در نهایت این بانک اطلاعاتی با کمک به پژوهشگران پژوهشکده حقوق باعث تسریع و سهولت در نگارش مقالات و افزایش غنای محتوایی و تعداد ارجاعات هر مقاله شد.

پژوهشگران این پژوهشکده در هنگام دانشماده نگاری قوانین، مدخل های مستقلی را نیز برای اصطلاحات حقوقی نوشتند تا چنانچه افراد غیر حقوقی نیز در هنگام خواندن مواد قانون با ابهامی روبرو شدند، بتوانند با رجوع به مقالات مرتبط، ابهام را بر طرف کرده و فهم دقیقتری از این مواد به دست بیاورند. زیرا در ویکی حقوق، قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق، عمده مخاطبین مقالات مواد قانونی هستند و به همین دلیل دانشماده نگاری با توجه بر نیازهای این گروه نوشته شده است، این نوع نگارش بر خلاف نگارش مقالات اصطلاحات حقوقی است که در آن تمرکز بر ساده نویسی بوده؛ چراکه عمده مخاطبین این گونه مقالات، افرادی هستند که با حقوق آشنایی تفصیلی ندارند.

ویکی حقوق محورهای دیگری را نیز در برنامه بلند مدت خود تعریف کرده است که پس از اتمام پروژه دانشماده نگاری قوانین مادر حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی و همچنین ایجاد مدخل های مستقل برای اصطلاحات حقوقی، به آن ها می پردازد. معرفی اطلاعات شناسنامه ای کتب مرجع حقوقی، معرفی نام آوران حقوق ایران و بین‌الملل (اساتید، قضات، وکلا و پژوهشگران برجسته)، معرفی سارمان‌های حقوقی و قضایی اعم از دولتی و خصوصی، از جمله این محورها است.