کرسی مناظره علمی موردپژوهی دستور معاون دادستان مشهد مبنی بر جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو در پژوهشکده حقوق برگزار می‌شود.


پژوهشکده حقوق و قانون ایران کرسی مناظره علمی «مورد پژوهی دستور معاون دادستان مشهد مبنی بر جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» را برگزار می‌کند.

ارائه کنندگان:
۱. اسماعیل رحمانی
معاون دادستان مشهد
۲. رقیه فراهانی
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

ناقدین:
۱. محسن برهانی
استادیار دانشگاه تهران
۲. جواد طهماسبی
قاضی دیوان عالی کشور
۳. حسین میرمحمد صادقی
استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

اسامی افراد بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.

زمان: یکشنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۵ الی ۱۸

مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.