فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر حقوق خصوصی


پژوهشکده حقوق و قانون ایران در راستای انجام پژوهش های کوتاه مدت دانشجویی موجود در این پژوهشکده و به جهت کمک به تقویت رزومه دانشجویان، از میان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، پژوهشگر جذب می‌کند.

شرایط:

  • حضور در پژوهشکده
  • دارای روحیه پژوهشگری
  • مهارت پژوهش با نرم افزار
  • امکان حداقل هشتاد ساعت پژوهش در ماه
  • دانشجوی ارشد یا دکتری با معدل بـالای ۱۷ از دانشگاه‌های “الف”
  • دانشجوی ارشد یا دکتری با معدل بـالای ۱۸ از سایر دانشگاه ها (مشروط به ارائه معرفی نامه از اساتید این رشته)

حقوق و مزایا:

  • امکان استفاده از نرم افزار اختصاصی پژوهشکده
  • ارائه گواهی همکاری با پژوهشکده حقوق و قانون ایران
  • پرداخت حق الزحمه دانشجویی طبق مصوبه هیات امنای پژوهشکده

دانشجویان گرامی برای تکمیل فرم درخواست همکاری اینجا را کلیک کنند. مهلت این فراخوان تا بیستم شهریور ۱۴۰۱ است.

پوستر فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر حقوق خصوصی