سومین جلسه‌ شورای سیاستگذاری همایش بزرگداشت استاد محمود شهابی برگزار شد.


سومین جلسه‌ شورای سیاستگذاری همایش بزرگداشت استاد محمود شهابی خراسانی دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

در این جلسه با حضور آقایان (به ترتیب الفبای نام خانوادگی) غلامرضا امیرخانی، تهمورث بشیریه، مهدی جوادی، کاظم خطیبی، محمد درویش‌زاده محمدحسین ساکت، منصور شهابی (به صورت مجازی)، محمدرضا نورالهیان (به صورت مجازی) پیرامون انتخاب دبیر علمی همایش و حامیان معنوی آن مذاکراتی انجام شد. بنابر مصوبه این جلسه استاد محمد حسین ساکت به عنوان دبیر علمی همایش مزبور انتخاب گردید.

بر اساس مصوبات قبلی این شورا، مراسم بزرگداشت استاد محمود شهابی خراسانی به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران و انجمن حقوق شناسی در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.