شماره پانزدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


شماره پانزدهم (تابستان۱۴۰۱) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. نشریه مزبور با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

سرمقاله: نشانه‌های ناهنجار در نهاد قانون‌گذار نقدی بر مصونیت مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شکایت در دیوان عدالت اداری
سید حسین صفائی؛ محمد درویش‌زاده

تأملی بر کاربستِ فناوری‌های نوین در نظام انتخاباتی و الزامات قانونی آن در نظام حقوقی ایران
نادر اسدی اوجاق؛ محسن طاهری

نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
علی عباس حیاتی؛ محمدجواد جاوید؛ هاشم احمدی گودینی

حمایت از آزادی دین: در پرتو تأمین زیست صادقانه و نفی از خودبیگانگی
محمدرضا دانش شهرکی

حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)
شهرام سلامی؛ محمد مظهری

ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
علی اصغر قلمقاش

قاعده ‌گزینی شناسایی و حمایت از حق اجرای عمومی در آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و اسناد بین ‌المللی
علی کشاورز؛ مهدی خاقانی اصفهانی