کرسی علمی ترویجی «وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره» برگزار می شود.


پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره» را برگزار می‌کند.

ارائه کنندگان:
۱. علی محمد فلاح زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲. محسن آهنگر
دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

ناقدین:
۱. محمد جلالی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲. ولی رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

اسامی ناقدین بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.

زمان: چهارشنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۳ الی ۱۵

مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.