کرسی علمی «وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره» برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۷/۲۱
ف
ف

کرسی علمی «وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در ابتدا و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، مدیر جلسه و رییس پژوهشکده ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه کردند و پس از آن ارائه کنندگان، نظریه‌شان را مطرح و ادله آن را بیان کردن که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان کرسی نیز حاضرینِ در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را توسط ارائه کنندگان دریافت کردند.
گزارش تفصیلی این کرسی در قالب مقالات نشریه منتشر خواهد شد.

ارائه کنندگان:
۱. علی محمد فلاخ زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲. محسن آهنگر
دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

ناقدین:
۱. محمد جلالی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲. ولی رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

مطالب مرتبط