کرسی علمی «رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوا شورای حل اختلاف» برگزار شد.


کرسی علمی «رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوا شورای حل اختلاف» به مناسبت سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در ابتدا و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، مدیر جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کننده، نظریه خود را مطرح و ادله آن را بیان کرد که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان کرسی، حاضرینِ در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را از ارائه کننده و ناقدین دریافت کردند.

ارائه کننده:
امید توکلی کیا
قاضی شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی مشهد

ناقدین:
۱. سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوان عالی کشور
۲.غلامرضا مهدوی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و ریییس شوراهای حل اختلاف

مدیر جلسه:
امین خدری
قاضی دادگستری تهران

زمان: چهارشنبه، هجدهم آبان ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۵ الی ۱۷