فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر غیر حضوری حقوق


پژوهشکده حقوق و قانون ایران در راستای انجام پژوهش های کوتاه مدت دانشجویی موجود در این پژوهشکده و به جهت کمک به تقویت رزومه دانشجویان، از میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی گرایش ها، پژوهشگر غیر حضوری جذب می‌کند.

شرایط:

  • امکان حداقل ۶۰ ساعت پژوهش در ماه
  • فارغ التحصیل کارشناسی با معدل بالای ۱۷
  • دانشجو یا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد با معدل بالای ۱۷

حقوق و مزایا:

  • غیر حضوری بودن کار
  • کوتاه مدت (۲ ماهه) بودن پروژه
  • ارائه گواهی همکاری با «پژوهشکده حقوق و قانون ایران»
  • پرداخت حق پژوهانه دانشجویی طبق مصوبه هیات امنای پژوهشکده

دانشجویان گرامی برای تکمیل فرم درخواست همکاری اینجا را کلیک کنند. مهلت این فراخوان تا پایان خرداد ۱۴۰۱ است.

پوستر فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر غیر حضوری حقوق