بازدید دکتر عباس شیخ الاسلامی از پژوهشکده حقوق و قانون ایران


دکترعباس شیخ الاسلامی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و رئیس کانون وکلای خراسان، از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کرد. در این بازدید، ضمن ارائه فعالیت های پژوهشکده، در خصوص برخی از دستاوردهای این پژوهشکده بحث و گفتگو شد. دکتر شیخ الاسلامی سابقه همکاری پژوهشی با پژوهشکده حقوق در مواردی نظیر عضویت در هیات تحریریه فصلنامه دانشنامه های حقوقی دارند.