جلسه هم اندیشی پژوهشگاه قوه قضاییه و پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.


جلسه هم اندیشی پژوهشگاه قوه قضاییه و پژوهشکده حقوق و قانون ایران در محل پژوهشکده حقوق برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی (رییس پژوهشگاه قوه قضاییه) به همراه هیات همراه از طرف قوه قضاییه و اعضای هیات امنا و هیات علمی پژوهشکده حقوق حاضر بودند.

در این جلسه پس از ارائه برخی از فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشکده، درباره فعالیت های مشترک و زمینه های همکاری غلمی و پژوهشی طرفین بحث و گفتگو شد.