منابع حقوقی نرم افزار اختصاصی پژوهشکده حقوق از ۶۵ هزار عنوان عبور کرد


به گزارش انتخاب: پژوهشکده حقوق و قانون ایران، توسط معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان نخستین و تنهاترین شرکت دانش بنیان در گرایش حقوق و در عرصه «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزار های رایانه ای» انتخاب شده است. نرم افزار اختصاصی این پژوهشکده توسط واحد فناوری اطلاعات پژوهشکده حقوق با همکاری بیش از ۳۰۰ پژوهشگر حقوقی به سرانجام رسیده و همچنان نیز در حال گسترش و بروزرسانی است.

نرم افزار اختصاصی پژوهشکده حقوق و قانون ایران دارای چند بخش مهم است: ۱- بانک منابع حقوقی ۲- میز کار پژوهشگران برای جهت فیش برداری و نمایه زنی ۳- دسترسی به دانش پیرامون هر ماده (پروژه دایره المعارف حقوق و قانون ایران) ۴- جستجو در متن بیش از ۶۵ هزار منابع تخصصی حقوق.

منابعی که در این نرم افزار بارگذاری شده اعم از کتاب، پایان نامه و مقاله است که با تمرکز بر حقوق ایران جمع آوری شده است و در حال حاضر تعداد این منابع از ۶۵ هزار عنوان عبور کرد.

فرایند ورود اطلاعات منابع در این نرم افزار به این صورت است که ابتدا تالیفات جدید حقوقی توسط تیم فراهم آوری، شناسایی و تهیه می شود. سپس بخش فناوری و اطلاعات پژوهشکده آن ها در نرم افزار بارگذاری می کند.

در مواردی نیز که این منابع لازم است به پژوهشگران به جهت انجام فرایند فیش برداری و نمایه زنی ارجاع شود، معاونت پژوهشی پژوهشکده بر اساس تخصص و گرایش پژوهشگران، منبع را به پژوهشگر مربوطه تخصیص می دهند.

در حال حاضر منابع این نرم افزار شامل منابع فارسی است اما این ظرفیت وجود دارد که نرم افزار در آینده شامل منابع سایر زبان ها نظیر فرانسوی، انگلیسی و عربی نیز باشد.