شماره دوم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شد.

۱۴۰۱/۱۱/۱۳
ف
ف

شماره دوم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی (پاییز و زمستان ۱۴۰۱) به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. هیات تحریریه این نشریه را قضات عالی رتبه شاغل و بازنشسته قوه قضاییه تشکیل داده است. این دوفصلنامه علاوه بر انتشار مقالات تخصصی، عهده‌دار برگزاری جلسات پژوهشی نقد و تحلیل رای قضایی نیز می‌باشد.

بر اساس مصوبه مورخ ۸ شهریور۱۴۰۱ هیات تحریریه، مقالات شماره دوم این نشریه به بزرگداشت و یادبود مرحوم استاد کاتوزیان اختصاص یافت. مجموعه مقالات این شماره به کوشش حسن محسنی دانشیار محترم دانشکده حقوق دانشگاه تهران تهیه و پس از طی فرآیند داوری مطابق شیوه نامه نشریه منتشر شد.

مقالات منتشر شده در شماره دوم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به شرح ذیل است:

یادداشت ها:

یادداشت سردبیر (تلاش برای حقوقی شدن جامعه)
محمد جواد شریعت باقری

فرایندهای تدوین مقالات
حسن محسنی

ابتکار نقد آراء قضایی
امیر حسین‌آبادی

فضیلت پیش‌گامی استاد کاتوزیان در نقد و تحلیل رأی قضایی و رسالت اکنون
محمد درویش زاده

مقاله ها:

پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی
ماندانا آقاجانی

فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی
مهسا آقائی

تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
حسین اسماعیلی

محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت
مصطفی السان؛ علی آقابابایی بخشایش

وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»
سعید باقری

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن
زهرا بهادری جهرمی؛ زهرا شاکری

منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران
رحیم پیلوار

اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی
محمدهادی جواهرکلام

ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی
سیده فرانک حسینی سروستانی

تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری
سیروس حیدری

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث
سید علی خراسانی

نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ
داودی بیرق حسین؛ مریم غنی زاده بافقی

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار
سمیرا سلیمان زاده

تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی
بهنام شکوهی مشهدی

شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا
علی اصغر صانعیان

اعتبار امر قضاوت شده در فرجام
مجید غمامی

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا
فیض اله قائدی

پاسداشت اصول دادرسی در داوری
حسن کیا

آیین اجرای وکالت در طلاق
حسن محسنی

تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی‌ان‌ای
نصیبه محمودی

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال
علی مشهدی؛ محمد اسماعیلی

اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی
هادی ملک تبار فیروزجائی

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
سید عباس موسوی

قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی
عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت

مسؤولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار
داود نصیران؛ ناهید نصیران

صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی فوتبال
بهنام نورزاده

بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
فریدون نهرینی

مطالب مرتبط