شماره شانزدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


شماره شانزدهم (پاییز ۱۴۰۱) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. نشریه مزبور با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است:

مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
سید حسین صفائی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده؛ ابوالفضل احمدزاده؛ محمد علی اردبیلی؛ داریوش اشرافی؛ محمد علی اخوت؛ غلامحسین الهام؛ محمدمهدی انجم شعاع؛ علیرضا آبین؛ مسلم آقایی طوق؛ سیدعلیرضا آوایی؛ حسن بادینی؛ تهمورث بشیریه؛ محمود براتی نیا؛ بهرام بهرامی؛ محمد باقر پارساپور؛ جعفر پوربدخشان؛ زینب تعالی؛ محمدجواد جاوید؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محمد هادی جواهر کلام؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سید محسن حسینی پویا؛ علی عباس حیاتی؛ محمدرضا خسروی؛ مهراب داراب پور؛ هما داودی؛ ولی رستمی؛ بهزاد رضوی فرد؛ سید قاسم زمانی؛ محمدمهدی ساقیان؛ محمدحسین ساکت؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ حسین سیمایی صراف؛ محمدجواد شریعت باقری؛ عباس شیخ الاسلامی؛ سید محمد صدری؛ جواد طهماسبی؛ محمد عابدی؛ محمود عباسی؛ علی اصغر عربیان؛ بدیع فتحی؛ حجت الله فتحی؛ رقیه فراهانی؛ علیرضا فیض؛ عباس کریمی؛ محسن محبی؛ حسن محسنی؛ حمزه محمدی؛ حسن مرادی؛ فهیمه ملک زاده؛ سیدعباس موسوی؛ سیدفاضل نوری؛ ابوالفضل نیکوکار؛ علی‌اکبر همتیان

بهره‌مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم
جمال بیگی؛ مهرداد تیموری

رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
امید توکلی کیا

تحلیل فقهی حقوقی رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق‌العاده
مهدی رشوند بوکانی؛ احسان باقری

مقایسه حقوق سیاسی-اجتماعی زنان در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱-۲۰۲۱) و امارت اسلامی افغانستان (۲۰۲۱ به بعد) و تطبیق آن با دیدگاه اسلامی و قوانین بین‌المللی
عبدالله خاوری؛ رضا سیمبر

موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم
سید منصور میر سعیدی؛ محمد جواد درویش زاده