دومین جلسه کمیته علمی تدوین کتاب پژوهشی «حقوق و فناوری» تشکیل شد.

۱۴۰۲/۰۶/۱۲
ف
ف

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشکده حقوق و قانون ایران به منظور پاسداشت یاد و نام مرحوم دکتر امیر صادقی نشاط تصمیم به انتشار یک کتاب حاوی مقالات علمی اساتید و پژوهشگران کشور در حوزه حقوق و فناوری گرفتند.

در راستای تهیه این اثر پژوهشی، دومین جلسه کمیته علمی تدوین کتاب پژوهشی “حقوق و فناوری” در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ با حضور دکتر سعید حبیبا، دکتر عبدالله رجبی، دکتر محمود عباسی، دکتر سید عباس موسوی، دکتر عباس میرشکاری و جناب آقای محمد درویش زاده در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

مطالب مرتبط