روز اول مصاحبه های جذب دانشجو پژوهشگر حقوق (مهر ۱۴۰۲) برگزار شد.


روز اول مصاحبه های جذب دانشجو پژوهشگر حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد. در این مرحله از مصاحبه‌ها، داوطلبان با پرسش‌ها و آزمون‌هایی مواجه می‌شوند که هدف آن ارزیابی عمیق تر مهارت‌ها و دانش‌های حقوقی آن‌هاست. این مصاحبه‌ها توسط اساتید برگزار می‌شوند و به داوطلبان فرصتی مناسب برای نمایش توانایی‌ها و انگیزه خود در پیش رو می‌دهد.

پژوهشکده حقوق وقانون به این امید است که با برگزاری این مصاحبه‌ها، دانشجوانی پرتلاش و متعهد را برای پروژه های پژوهشی کوتاه مدت حود جذب کند تا از طریق توسعه و بروزرسانی ویکی حقوق به توسعه علمی و پژوهش در حوزه حقوق و قانون کمک کند. نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان طی ده روز از اتمام مصاحبه‌ها اعلام خواهد شد.