شماره نوزدهم فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شد.


شماره نوزدهم فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شد.

شماره نوزدهم فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد.
این نشریه که به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده بود، به شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس منتشر می‌شود و امکان دسترسی آسان و رایگان به آن از طریق سایت نشریه و بانک های نمایه سازی نشریات علمی را فراهم کرده است. هدف اصلی این نشریه، فراهم کردن یک محیط پژوهشی مناسب برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی است.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی به شرح ذیل است:

نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی
رسول احمدی فر

تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق
محمدحسین استا، غلامحسین افراس، جعفر احمدی

بررسی تطبیقی نظریات هیوم و کانت در حوزه عدالت و آزادی در نسبت با اعلامیه جهانی حقوق بشر
علی انصاری بایگی

منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر و استثنائات آن در حقوق ایران و فرانسه
ابراهیم چاوشی لاهرود

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران
سید عباس موسوی

طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه و ایران با تاکید بر مقررات بیمه شخص ثالث
سیداحمدعلی هاشمی؛ امید توکلی کیا