سومین جلسه کمیته علمی تدوین کتاب پژوهشی «حقوق و فناوری» تشکیل شد.


به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران و موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سومین جلسه کمیته علمی تدوین کتاب پژوهشی “حقوق و فناوری” با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۲ و در محل پژوهشکده برگزار شد.

در این جلسه، اعضای کمیته علمی تدوین کتاب پژوهشی “حقوق و فناوری”، به بحث و گفتگو درباره مواردی پرداختند که در بهبود فرایند تدوین این کتاب تاثیر خواهد داشت. ابتدا، با توجه به اهمیت حضور گسترده اساتید و پژوهشگران، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ جدیدی تمدید شد؛ این اقدام با هدف افزایش شرکت اعضا و ارتقاء کیفیت مطالب انجام شد. در ادامه، برای ارزیابی کیفیت علمی مقالات، فرایند تعیین داوران متخصص در حوزه حقوق و فناوری طی شد. علاوه بر این، به منظور گرامیداشت یاد مرحوم دکتر امیر صادقی نشاط، تصمیم به برگزاری یک پیش همایش توسط پژوهشکده حقوق و موسسه حقوق تطبیقی در سالروز درگذشت ایشان گرفته شد.